1
Formuła RAID 5 Array (Nadmiarowej Tablicy Bezwzględnych Dysków ver. 5)

Nadmiarowa Matryca Autonomicznych Kręgów ver. 5 dowierza na konsolidacji co parę 3 kręgów i powtarzaniu plotce na pokładzie bajtów pomiędzy szczegółowe dyskoteki członkowskie. Ofiarowane parzystości więcej są rozproszone po całej architekturze matryc, owszem by w ciosie awarii jed