1
Wpisz lub wybierz okres, w jakim wymagasz rozpocząć reklamę, w relacji z czasu serwera z rozwijanej listy. Wpisz lub wybierz okres, w jakim pragniesz, aby reklama przestała się w relacje z momentu serwera z rozwijanej listy. Wpisz tekst, który zamierzasz wyświetlić za pomocą reklamy. Ostatecznie, pisanie bardzo dobrych informacji jest drinkiem z najważniejszych elementów twojego skle