1
một cô con gái là sự hình thành tốt no.1 của người con gái mà bạn hoàn toàn có thể có trong đời, cô bé có thể có thiên tài của nhiều người hoặc sẽ mạnh mẽ và rất có thể làm tốt bậc nhất những thứ mọi người nghĩ các bạn rất có khả năng tạo ra. C&ocir