1
· là vì tấm thiệp sinh nhật đắt nhất có khả năng chứng minh là điều không hề có sẵn ý nghĩa; khi mà mong muốn đơn thuần bậc nhất là các quyết định đúng và các cảm xúc có khả năng làm ra nên kỳ tích. Hãy rà soát bộ sưu tầm tuyệt vời của những tấm th